22 thg 5, 2016

Mẹ tôi


         Mẹ tôi là một người phụ nữ không giống với bất cứ ai khác. Bà cho tôi cuộc sống, nuôi dưỡng tôi, tranh đấu vì tôi, ngăn cản tôi, la mắng tôi, hôn tôi nhưng quan trọng nhất là bà yêu tôi vô điều kiện.
Không có lời lẽ nào có thể diễn tả tầm quan trọng của mẹ đối với tôi và những ảnh hưởng mạnh mẽ của bà vẫn còn tiếp tục.