25 thg 6, 2017

Ma nơ canh (Mannequin)


Khoác lên vai mảnh thời trang
Bỗng dưng như thể sánh hàng mỹ nhân
Phong lưu bày giữa phong trần
Người nghiêng xa kẻ ngó gần mặc ai !
 


18 thg 6, 2017

Một già một trẻ


-         Có câu « Một già một trẻ bằng nhau » là sao nhỉ ?
-         Ồ , là thế này . Người già lắm lúc cũng gây ra sự khó chịu như là trẻ con ấy mà ?
-         Có lẽ thế thật !*

 

4 thg 6, 2017

Biên chế hay hợp đồng ?


          Bộ giáo dục lại vừa đưa ra một ý tưởng mới để thăm dò trước khi quyết định. Đó là thực hiện chế độ hợp đồng cho đội ngũ giáo viên thay vì biên chế như hiện nay. Thực ra loại hình nào cũng tốt cả nếu nó được thực hiện một cách dân chủ và minh bạch. Cái đáng suy xét nằm ở chỗ, với hiện trạng xã hội ta bây giờ, cách nào mang lại hiệu quả hơn.
          Giữ nguyên trạng biên chế như hiện nay sẽ ổn định đội ngũ nhưng lại nẩy sinh cách nghĩ “Bình chân như vại” mà không chịu học hỏi , thay đổi để tiến lên . Khâu tuyển chọn viên chức cũng mang nhiều yếu tố chạy vạy , mua bán .
          Nếu thực hiện chế độ hợp đồng , giáo viên sẽ tự do hơn trong việc tìm đến nơi mà mình có thể phát huy năng lực , cống hiến có hiệu quả hơn . Nhà trường cũng dễ thanh lý với những trường hợp bất cập trong giáo dục và giảng dậy của giáo viên hơn . Tài năng trẻ sẽ không bị bỏ rơi bởi những hòn đá nằm ì chiếm chỗ một cách vô duyên . Khâu tuyển chọn bây giờ sẽ do các hiệu trưởng trực tiếp đảm trách, vì vậy tính thiếu chuẩn mực sẽ phổ biến hơn so với khi cuộc thi tuyển còn được làm chung trong một tỉnh , thành . Cũng vì vậy khả năng tiêu cực dễ hiện hữu hơn .
          Như  bất cứ nghề nào , người dậy học cần yêu nghề say sưa , đạo đức mẫu mực và chuyên môn vững vàng .Muốn nâng cao chất lượng giảng dậy và kích thích lòng yêu nghề , yêu người của thày giáo thiết nghĩ không nằm ở việc thực hiện chế độ nào . Hệ thống quản lý , kể từ bộ trưởng phải có tâm huyết và năng lực để giáo dục, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cập nhật những yêu cầu hiện tại. Đừng quan liêu , đừng vụ thành tích . Và một điều muôn thưở không nên quên, giáo viên là những người thày, họ phải được tôn trọng . Mỗi người thày chịu trách nhiệm với thế hệ mà mình dạy về tri thức và cách làm người . Trước học sinh , họ là người đánh giá , phán xử nên họ cần phải có uy . Nếu người thày phải sống vất vưởng , xin xỏ, mua bán , thử hỏi làm sao đủ tư cách thực hiện trọng trách này đây ?
          Vẫn biết ngành giáo dục nước ta đang có ý tưởng tiến hành một bước đột phá mới ngoạn mục để vươn tới tầm quốc tế . Trong quá trình ấy phải biết chọn trình tự mắt xích , xem cái nào cấp thiết hơn để giải quyết trước . Sự tham lam muốn làm đồng bộ một lúc e không đủ sức , dẫn đến bất cập và rối loạn !