29 thg 5, 2016

Rừng vàng Biển bạc-         Em hiểu như thế nào về câu nói « Nước ta có rừng vàng biển bạc » ?
-         Dạ thưa cô câu này ý nói rừng nước ta bị khô hạn , bị chặt đốn nên cây cối khô vàng còn biển thì cá chết trắng bãi ạ !
-          !?                                                 


26 thg 5, 2016

Ru mình
Tay mình vỗ nhẹ tay mình
À ơi ta hát ru tình cho ta
Ngủ đi quên những ngày xa
Liu riu con mắt la đà làn mi
Thức nhiều nào có ích chi
Mong thì chẳng được
                           Được thì chẳng mong
Sẵn đa mang lắm đèo bòng
Muốn nhẹ lòng có nhẹ lòng được đâu
Chìm trong giấc ngủ nhiệm mầu
Sau mưa cây lá gội đầu tươi xanh
À ơi mình lại ru mình...

22 thg 5, 2016

Mẹ tôi


         Mẹ tôi là một người phụ nữ không giống với bất cứ ai khác. Bà cho tôi cuộc sống, nuôi dưỡng tôi, tranh đấu vì tôi, ngăn cản tôi, la mắng tôi, hôn tôi nhưng quan trọng nhất là bà yêu tôi vô điều kiện.
Không có lời lẽ nào có thể diễn tả tầm quan trọng của mẹ đối với tôi và những ảnh hưởng mạnh mẽ của bà vẫn còn tiếp tục.