31 thg 12, 2012

Thoáng ...

THOÁNG
 
 

Biết gió anh đứng trông cây
Biết sông nhìn nước, biết mây ngắm trời

30 thg 12, 2012

XUÂN TRÔI

XUÂN TRÔIXUÂN VỀ ĐÓ Ư ?

XUÂN VỀ ĐÓ Ư ?


Bâng khuâng say hương đồng 
Chợt nghe bên thềm vắng 
Mưa rơi rơi thầm lặng
 Xuân đang về đó ư ?